תנאי שימוש באתר

עודכן לאחרונה ב -29 באפריל 2018

 

אתר אינטרנט כתב ויתור 

 

המידע שנמסר על ידי גלובל שופ ("אנו", "אותנו" או "שלנו") באתר www.globalshop.co.il ("האתר") הינו למטרות מידע כלליות בלבד. כל המידע באתר מסופק בתום לב, אך איננו מציגים שום אחריות או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק, הלימות, התוקף, האמינות, הזמינות או השלמות של מידע כלשהו באתר. בשום מקרה לא תהיה לנו כל חבות כלפיך בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שנגרם כתוצאה משימוש באתר זה או בהסתמכות על כל מידע המסופק באתר. השימוש שלך באתר זה וההסתייגות שלך בכל מידע באתר זה הוא אך ורק בסיכון שלך.

 

קישורים חיצוניים כתב ויתור 

  

האתר עשוי לכלול (או לשלוח אותך דרך האתר) קישורים לאתרים או לתכנים אחרים השייכים לצד שלישי או לקישורים לאתרים ולתכונות במודעות באנרים או בפרסום אחר. קישורים חיצוניים אלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על דיוק, הלימות, תוקף, אמינות, זמינות או שלמות על ידינו. אין אנו מתחייבים, מנחים, מתחייבים, או נוטלים אחריות על דיוק או מהימנות של מידע המוצג על ידי אתרי צד שלישי המקושרים באמצעות האתר או כל אתר או תכונה המקושרים לכל באנר או פרסום אחר. אנחנו לא נהיה צד או בכל דרך שהיא אחראית לניטור כל עסקה בינך ובין צדדים שלישיים של מוצרים או שירותים.

   

כתב ויתור 

  

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שותפים, ואנו מקבלים עמלה שותפים עבור כל רכישות שבוצעו על ידך באתר שותפים באמצעות קישורים כאלה. אנחנו משתתף של אמזון שירותי LLC Associates תוכנית, תוכנית פרסום שותפים שנועדו לספק לנו אמצעי להרוויח דמי פרסום על ידי קישור לאתרים Amazon.com ו מזוהה.  

 

כתב ויתור 

 

  האתר עשוי להכיל עדויות על ידי המשתמשים של המוצרים ו / או השירותים שלנו. המלצות אלה משקפות את חוויות החיים האמיתיים ואת דעותיהם של משתמשים כאלה. עם זאת, החוויות הן אישיות עבור משתמשים מסוימים אלה, וייתכן שאינם מייצגים בהכרח את כל המשתמשים במוצרים ו / או בשירותים שלנו. אנחנו לא טוענים, ואתה לא צריך להניח, כי כלהמשתמשים יהיו אותן חוויות. התוצאות האינדיבידואליות שלך עשויות להשתנות. העדויות באתר מוגשות בצורות שונות כגון טקסט, אודיו ו / או וידאו, והן נבדקות על ידינו לפני פרסומן. הם מופיעים באתר במילה כפי שניתן על ידי המשתמשים, למעט תיקון דקדוק או שגיאות הקלדה. כמה עדויות אולי קוצרו למען קיצור שבו העדות המלאה הכילה מידע זר שאינו רלוונטי לציבור הרחב.   הדעות והדעות הכלולים בעדויות שייכות אך ורק למשתמש האישי ואינן משקפות את דעותינו ודעותינו. אנחנו לא מזוהים עם משתמשים המספקים המלצות, ומשתמשים לא מקבלים תשלום או פיצוי אחרת עבור המלצות שלהם.  

DISCLAIMER

Last updated April 29, 2018

WEBSITE DISCLAIMER

The information provided by Global Shop (“we,” “us” or “our”) on www.globalshop.co.il (the “Site”) is for general informational purposes only. All information on the Site is provided in good faith, however we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of any information on the Site. UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL WE HAVE ANY LIABILITY TO YOU FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF THE SITE OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED ON THE SITE. YOUR USE OF THE SITE AND YOUR RELIANCE ON ANY INFORMATION ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. EXTERNAL LINKS DISCLAIMER The Site may contain (or you may be sent through the Site) links to other websites or content belonging to or originating from third parties or links to websites and features in banners or other advertising. Such external links are not investigated, monitored, or checked for accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness by us. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OFFERED BY THIRD-PARTY WEBSITES LINKED THROUGH THE SITE OR ANY WEBSITE OR FEATURE LINKED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING. WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES.

AFFILIATES DISCLAIMER

The Site may contain links to affiliate websites, and we receive an affiliate commission for any purchases made by you on the affiliate website using such links. We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn advertising fees by linking to Amazon.com and affiliated websites.

TESTIMONIALS DISCLAIMER

The Site may contain testimonials by users of our products and/or services. These testimonials reflect the real-life experiences and opinions of such users. However, the experiences are personal to those particular users, and may not necessarily be representative of all users of our products and/or services. We do not claim, and you should not assume, that all users will have the same experiences. YOUR INDIVIDUAL RESULTS MAY VARY. The testimonials on the Site are submitted in various forms such as text, audio and/or video, and are reviewed by us before being posted. They appear on the Site verbatim as given by the users, except for the correction of grammar or typing errors. Some testimonials may have been shortened for the sake of brevity where the full testimonial contained extraneous information not relevant to the general public. The views and opinions contained in the testimonials belong solely to the individual user and do not reflect our views and opinions. We are not affiliated with users who provide testimonials, and users are not paid or otherwise compensated for their testimonials. This page is hosted by Termly. Some personal data may be collected from Users.